Určitě jste si všimli, že do oblasti Moravského krasu se stěhuje mnoho mladých rodin s dětmi – možná jste mezi nimi právě Vy. Spádové školy jsou tak nuceny napínat svoji kapacitu a hledat vhodné prostory, plnit třídy na únosnou mez (to je naštěstí dnes už 20-25 prvňáčků).

Vy nejspíš hledáte něco trochu jiného – individuální přístup, inovativní metody výuky, malou skupinku dětí. Ve většině inovativních škol v Brně abyste podali přihlášku, sotva se dítě narodí a ještě se zatížíte denním dojížděním.

Právě pro Vás otvíráme od 1. 9. 2022 Lesní základní školu Otakárek, s.r.o. ve Křtinách, která staví na zkušenostech z naší neakreditované školy v Řícmanicích.

Proč zvolit lesní školu v okolí Brna

 • věkově smíšená skupina dětí, která umožňuje vzájemné učení a rozvoj sociálních dovedností – 1. – 3. třída, 4. – 5. třída, nejvýše 20 dětí ve skupině
 • malý počet dětí na ročník, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti – 6 dětí v ročníku
 • máme zkušenost se zapojením dětí, které by jinde neprospívaly
 • inovativní výukové metody, využíváme rozčlenění třídy podle Začít spolu, Montessori pomůcek, lesní pedagogiku, vše zastřešuje intuitivní pedagogika, která umožňuje seberozvoj každého dítěte
 • dobrá dopravní dostupnost z Brna, Adamova a Jedovnic, přitom v krásné přírodě
 • denní pobyt venku v rámci výuky

Výuka začíná v 8:30 učebním blokem. Po svačině následuje výzkumný blok venku, prostor na oběd, podle rozvrhu druhý výukový blok nebo školní družina.

Učitel/průvodce do výuky přináší témata a aktivity, se kterými se žáci seznámí. Děti jsou vedeny k hledání a upevňování vlastní motivace pro učení a k rozvoji dovedností pro celoživotní vzdělávání.

Lesní základní škola Otakárek ve Křtinách navazuje na neakreditovanou školu v Řícmanicích, fungující od roku 2020. Co o nás říkají rodiče?

Kolik toho za běžný den stihnou – od čtení a psaní přes matematiku, angličtinu, hudební výchovu a tělocvik, a to přesně v takovém rytmu, který samy zvládají a je pro ně přínosem.

Tereza

Výuka probíhá zcela nenásilným zábavným způsobem a přesto je velmi efektivní.

Sylvia

Školné pokrývá více než jen pobyt ve škole

V ceně školného je docházka do odpolední družiny, učebnice a výukové materiály, nákup školních pomůcek, vstupy na kulturní akce, projektové vyučování a cestovné na jednodenní výlety.

Školné je 7.200,- měsíčně, letní prázdniny se neplatí.

Domluvte si s námi konzultaci k zápisu.  Kritéria přijetí

  1. Sourozenec ve škole – podporujeme posilování sourozeneckých vazeb a zjednodušení rodinné logistiky
  2. Soulad s principy a vizí školy – ať už se jedná o formativní hodnocení, jistou dávku svobody a vlastní motivace dítěte nebo důraz na osobní a společenskou zodpovědnost
  3. Docházka do lesní mateřské školy nebo lesního klubu

  Vyplněnou žádost o zápis odešlete datovou schránkou, nebo elektronicky podepsanou na e-mail, nebo na e-mail pošlete scan podepsané žádosti spolu s informací, kdy a jak doručíte originál.

  Pro školní rok 2022/23 nabídneme volná místa pro žáky na individuálním vzdělávání 1. stupně s portfoliovým přezkoušením. Počet volných míst oznámíme co nejdříve. Zájemce kontaktujeme, abychom sladili individuální požadavky rodičů a školy.