Věříme, že dobrou školu dělají především dobří učitelé. Takový učitel je podle nás nejen člověk zkušený, ale také nadšený, otevřený a citlivý k potřebám dětí. Učitelé ZŠ Otakárek působí v rolích průvodců dětí na jejich cestě za poznáním.

Zuzana Čížková

Zuzana Čížková by Zuzana Borůvková

ředitelka, zakladatelka
Od dětství mám ráda přírodu a les, stejně jako moje děti. Starší dcera chodí do lesní školky a my s nadšením sledujeme, jak tam jen kvete. Když jsme doma začali řešit otázku základní školy, shodli jsme se, že hledáme školu blízko našeho bydliště, s důrazem na výuku jazyků, navíc s častým pobytem v přírodě. Zjistili jsme, že žádná z dostupných škol v okolí nesplňuje všechny tyto požadavky zároveň. Zvažovali jsme i domácí vzdělávání ve spolupráci s rodinami z okolí (mimo jiné se Sašou, průvodkyní z Otakárka). Nakonec jsme se rozhodli takovou školu založit. 
Profesně mám zkušenosti jak s vedením týmu lidí, tak s vedením individuálních i skupinových kurzů angličtiny a pracovních školení. Vystudovala jsem pedagogiku pro střední školy se zaměřením na matematiku, angličtinu a informatiku.

Alexandra Kovandová

Alexandra Kovandová by Radovan Vlk

průvodkyně
Jsem mámou tří báječných dětí, které jsou mojí největší inspirací a radostí a které mě denně učí, jak žít tady a teď. Je pro mě důležité dělat věci tak, jak mi dávají smysl, a nikoli proto, že je dělají ostatní. Přivedlo mě to k domácí škole, kde jsem se se svými dětmi mnohé naučila. Moje dcera Natálka se rozhodla v individuálním režimu pokračovat i na střední škole. Protože ráda tvořím a zároveň mě těší pomáhat lidem, namalovala jsem postupně sedm knih mandal. Můžete je najít na http://www.bhakti.cz/mandaly-pro-zeny-navrat-ke-korenum/.
Přes deset let pracuji s lidmi – pomáhám jim řešit jejich životní situace, pochopit a přijmout, co je třeba. 
Více na www.alexandrakovandova.cz.
Protože mě zajímá jak to v nás funguje, vystudovala jsem psychologii a management. 
Zkušenosti pro průvodcování jsem získala nejen s vlastními dětmi, ale i jako pedagog volného času a výtvarné vychovy v ZŠ Heuréka a v projektu Živé učení Pálava, kde jsem působila jako průvodkyně pro předškoláky a první stupeň ZŠ. 

Veronika Dosoudilová

Veronika Dosoudilová

průvodkyně
Miluji přírodu, zvířata, umění, jazyky a různé slovní, matematické i logické hříčky. Ráda se učím nové věci a ve vzdělávání se hodně zajímám o méně tradiční přístupy a metody jako je např. pravohemisférové učení, učení prožitkem, projektová výuka, konstruktivistické pojetí výuky apod.
Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň a jsem také aprobovaná pro výuku informatiky (2. stupeň ZŠ) a angličtiny. Kromě jazykové a standardní základní školy, která mě přesvědčila o tom, že v běžném školství nechci setrvávat, jsem pomáhala zakládat a rozběhnout lesní školku Sedmikrásek v Babicích nad Svitavou a další zkušenosti jsem poté sbírala při individuálním vzdělávání svých dětí. Mám tři úžasé syny, každý je naprostý originál, a ráda tvořím nejen pro ně originální vzdělávací pomůcky (postupně buduji e-shop kouzelnaskrinka.cz).

Zsuzsanna Benkö

Zsuzsanna Benkö
Zsuzsanna Benkö

asistentka
I’m from Hungary, originally an art historian and English language expert. I’m also an artist myself who loves to do crafts with kids too. I love nature, the forests, and going on trips with my two children, who are also great fans of the outdoors. I speak only a very little Czech, so I communicate in English – our family is also multilingual. I used to teach English and did craft courses, and now I use my experience to make the kids in Otakarek interested in English in a creative way: we do arts and crafts together in English.

Jsem z Maďarska, původem historik umění a specialista na anglický jazyk. Také jsem sama umělcem, který miluje tvoření s dětmi. Miluji přírodu, lesy, výlety se svými dvěma dětmi, které pohyb venku zbožňují. Česky mluvím jen málo, takže komunikuji v angličtině – naše rodina je také vícejazyčná. Dříve jsem učila angličtinu a organizovala umělecké kroužky, nyní zúročuji své zkušenosti s dětmi v Otakárku. Snažím se v nich probudit zájem o angličtinu skrze umění: společně tvoříme v angličtině.