• Den otevřených dveří

    …u nás letos nebude. Stejně jako jiná hromadná akce. Můžete si ale domluvit individuální prohlídku, abyste se podívali na naše …

  • Zápis pro školní rok 2021/22

    Zápis do 1. – 3. třídy proběhne v první polovině dubna 2021. Datum, místo i forma zápisu bude včas upřesněna …