Stejně jako ve školce dobře fungují smíšené třídy, i u nás chceme podporovat spolupráci mezi dětmi více věkových kategorií. Proto se k nám mohou zapsat už předškoláci. Hranice mezi tím, co zvládne dítě v 5 a co v 6 letech, je totiž dost tenká. 

Předškoláci a mladší školáci se můžou v mnohém obohatit. Podporujeme vzájemné učení dětí, a právě prvňáčci se často nejvíc těší, že nové znalosti předají svým mladším kamarádům. Díky tomu u předškolních dětí podpoříme plynulý proces získávání dovedností, zkušeností a rozvoj psychických funkcí potřebných pro uchopení školního trivia. 

Učební den je vhodný i pro děti s odkladem školní docházky, zvláště pro ty, kteří jsou příliš hraví nebo nesoustředění na docházku do běžné školy. V naší lesní škole se budou učit hlavně venku, žádné dlouhé vysedávání ve školních lavicích, které je pro hravé děti spíš nuda než motivace k soustředění. 

Docházku můžete kombinovat se školkou, kam aktuálně děti chodí.